Czy dieta może uchronić przed rakiem?

Pełnoobjawowa choroba nowotworowa nie występuje nagle; rozwija się powoli. Oznacza to, że masz do dyspozycji lata, w czasie których podkarmiasz albo głodzisz potencjalnego raka. Od genetycznej dewiacji pojedynczej komórki do wystąpienia pełnoobjawowego guza mija często 10-20, a nierzadko 40-50 lat.

Intryguje nowo stwierdzony fakt, że to, co jemy, może mieć wpływ na nowotwory na wielu etapach: od ich powstania, poprzez wzrost i ewentualny rozsiew. Dla przykładu, niektóre substancje chemiczne muszą być „aktywowane”, by mogły zainicjować rozwój nowotworu; składniki żywności mogą zablokować tę reakcję. Mogą one także mieć wpływ na działanie wywołujących raka wirusów lub sprzyjających powstawaniu nowotworu hormonów. Zawarte w pokarmach przeciwutleniacze, w tym witaminy, mogą blokować dostęp czynników rakotwórczych, a nawet brać udział w naprawie uszkodzonych komórek. Jeśli nawet komórki tworzą już drobne, nadal jeszcze łagodne skupiska, które mogą ulec zezłośliwieniu, to składniki diety mają potencjalne działanie hamujące taki proces.

Na późniejsze etapy rozwoju choroby nowotworowej dieta ma zdecydowanie słabszy wpływ, są jednak doniesienia, że może mieć działanie opóźniające rozsiew nowotworu (przerzuty). Wędrujące komórki nowotworowe muszą mieć sprzyjające warunki, by osiadać w różnych miejscach i mnożyć się. Czynniki pokarmowe mogą brać udział w tworzeniu takich warunków – przyjaznych dla nowotworu lub wrogich mu. Właściwe odżywianie wydaje się zatem mieć wpływ na długość życia osób, u których rozpoznano chorobę nowotworową.

Drogi, jakimi dieta może wpływać na powstawanie i przebieg nowotworów złośliwych, są bardzo zawikłane, często nie do końca zbadane, pełne dodatkowych czynników – poznanych lub nadal jeszcze nie wyjaśnionych. Jeśli nawet u danej osoby istnieje wysokie prawdopodobieństwo zachorowania na raka: np. skłonności dziedziczne plus określony tryb życia, to nie można tego przesądzić. Jednym z dodatkowych, niezwykle istotnych elementów mających wpływ na takie prognozowanie jest właśnie dieta. Oto ostatnie doniesienia na temat wpływu diety na różne rodzaje nowotworów.